30 JUZUK 114 SURAH

Juzuk
Surah
Juzuk
Surah
Juzuk 1
Al-Fatihah
Al-Baqarah
Juzuk 16
Maryam
Taha
Juzuk 2
Al-Baqarah
Juzuk 17
Al-Anbiya’
Al-Haj
Juzuk 3
Al-Baqarah
Ali Imran
Juzuk 18
Al-Mukminun
Al-Nur
Al-Furqan
Juzuk 4
Ali Imran
Al-Nisa’
Juzuk 19
Al-Furqan
Al-Syuara’
Al-Naml
JuzukĀ  5
Al-Nisa’
Juzuk 20
Al-Qasas
Al-Ankabut
Juzuk 6
Al-Nisa’
Al-Maidah
Juzuk 21
Al-Rum
Luqman
Al-Sajdah
Al-Ahzab
Juzuk 7
Al-An’am
Juzuk 22
Saba’
Fathir
Yasin
Juzuk 8
Al-An’am
Al-A’raf
Juzuk 23
Al-Saffat
Sad
Al-Zumar
Juzuk 9
Al-A’raf
Al-Anfal
Juzuk 24
Al-Zumar
Al-Mukmin
Fussilat
Juzuk 10
Al-Anfal
Al-Taubah
Juzuk 25
Al-Syura
Al-Zukhruf
Al-Dukhan
Al-Jasiyah
Juzuk 11
Al-Taubah
Yunus
Juzuk 26
Al-Ahqaf
Muhammad
Al-Fath / Al-Hujurat
Qaf / Al-Zariyat
Juzuk 12
Hud
Yusuf
Juzuk 27
Al-Tur / Al-Najm
Al-Qamar / Al-Rahman
Al-Waqi’ah / Al-Hadid
Juzuk 13
Yusuf
Al-Ra’d
Ibrahim
Juzuk 28
Al-Mujadalah
Al-Hasyr / Al-Mumtahanah
Al-Saf / Al-Juma’ah / Al-Munafiqun
Al-Taghabun / Al-Talaq
Juzuk 14
Al-Hijr
Al-Nahl
Juzuk 29
Al-Tahrim / Al-Mulk / Al-Qalam
Al-Haqqah / Al-Ma’arij
Nuh / Al-Jin / Al-Muzammil
Al-Muddasir / Al-Qiyamah / Al-Insan
Juzuk 15
Al-Isra’
Al-Kahfi
Juzuk 30
Al-Mursalat / Al-Naba’ / Al-Nazi’at
‘Abasa / Al-Takwir / Al-Infitar
Al-Mutaffifin / Al-Insyiqaq / Al-Buruj
Al-Tariq / Al-A’la / Al-Ghasyiah
Al-Fajr / Al-Balad / Al-Syams
Al-Laili / Al-Dhuha / Al-Sharh
Al-Tin / Al-‘Alaq / Al-Qadr
Al-Baiyinah / Al-Zalzalah / Al-‘Adiat
Al-Qari’ah / Al-Takathur / Al-Asr
Al-Humazah / Al-Fil / Quraisy
Al-Ma’un / Al-Kauthar / Al-Kafirun
Al-Nasr / Al-Masad / Al-Ikhlas
Al-Falaq / Al-Nas

Al-Quran ialah “Kalamullah yang Qadim (Wahyu) yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad S.a.w dengan parantaraan Jibril dan membacanya merupakan suatu ibadah”.

Firman Allah SWT dalam surah al Isra ayat 82:

“Dan kami Turunkan daripada al Quran yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman”

Firman Allah SWT dalam surah al An’am ayat 92:

“Dan ini ialah Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan mengandungi berkat (banyak faedah-faedah dan manfaat), lagi mengesahkan kebenaran (Kitab-kitab suci) yang diturunkan sebelumnya, dan supaya engkau memberi peringatan kepada penduduk “Immul-Qura” (Mkkah) serta orang-orang yang tinggal disekelilingnya dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka beriman kepada (dengan al-Quran) dan mereka tetap mengerjakan dan memelihara sembahyangnya”.